.

Undanfari:        SAG103 og SAG203


Í menningarsögu eru valin tímabil og svið til fjölþættrar könnunar. Nemendur kryfja viðfangsefni í ljósi margra þátta, t.d. myndlistar, bygginga, bókmennta, heimspeki og félagsgerðar. Áhersla er á eftirtalda þætti: Grísk klassík, Rómarmenning, Heimur miðalda, Rómantík, aldamótin 1900 og Nútímalist og tíðarandi. 

  • Markmið áfangans eru að nemandi...
  • kynnist mikilvægum þáttum vestrænnar menningar og menningarsögu
  • kynnist því hvernig unnið hefur verið úr menningarlegri arfleifð vestrænna samfélaga
  • fái tilfinningu fyrir því hversu víðfeðmt og margslungið menningarhugtakið er
  • þjálfist í að skoða og greina margvíslega þræði menningarinnar
  • skoði hluti frá ólíkum sjónarhornum og ræða álitamál og öndverð viðhorf í heimspeki
  • þjálfist í að koma fram og kynna tiltekin viðfangsefni í menningarsögu
  • þjálfist í að leita sér upplýsinga og meta ólíkar frumtexta, eftirheimildir og myndefni
  • kynnist fræðigreininni sagnfræði og lesi fræðigreinar sagnfræðinga
  • læri að leita sér að gagnlegum heimildum og skoði mismunandi tegundir heimilda.