Vor 2017

Kvikmyndasaga

Kennari: Arnór Benónýsson

Námsefni: Efni frá kennara – ljósrit, greinar,dvd o.fl.

Áfangalýsing:

Í þessum áfanga verður farið í ákveðna þætti í kvikmyndasögunni. Ekki verður farið í línulegan tímaás úr sögu kvikmyndanna. Mikilvægt er að nemendur mæti vel í alla tíma, þrír tímar á viku verða nýttir í fyrirlestra og það að horfa á myndir í tengslum við efnið. 3 vinnustofutímar á viku er ætlaðir til verkefnavinnu og lestur á greinum.

Áfangamarkmið:

 • Nemendur kynni sér, sjálfstætt og í samvinnu við aðra nemendur, hugmyndafræði og starfsemi kvikmyndagerðarmanna á ólíkum tímum og í ólíku rými.
 • Nemendur fjalli á gagnrýninn hátt um kvikmyndir og kvikmyndagerð og velti fyrir sér áhrifum þeirra á samfélag manna, hérlendis og erlendis.
 • Nemendur kynnist menningarlegri fjölbreytni kvikmyndagerðar og vinni  sjálfstætt rannsóknarverkefni í tengslum við þann fjölbreytileika.

Uppbygging áfanga:

 Áfanginn er próflaus. Með þessu er álagi nemenda dreift, þar sem símati er beitt, en ekki lagt fyrir svokallað lokapróf í enda annar. Meginviðfangsefni áfangans er sérverkefni sem nemendur velja sér á önninni og þar að auki tekur kennari fyrir ákveðin efni, þar sem unnið verður í smærri verkefnum.


.

Undanfari:        SAG103 og SAG203


Í menningarsögu eru valin tímabil og svið til fjölþættrar könnunar. Nemendur kryfja viðfangsefni í ljósi margra þátta, t.d. myndlistar, bygginga, bókmennta, heimspeki og félagsgerðar. Áhersla er á eftirtalda þætti: Grísk klassík, Rómarmenning, Heimur miðalda, Rómantík, aldamótin 1900 og Nútímalist og tíðarandi. 

 • Markmið áfangans eru að nemandi...
 • kynnist mikilvægum þáttum vestrænnar menningar og menningarsögu
 • kynnist því hvernig unnið hefur verið úr menningarlegri arfleifð vestrænna samfélaga
 • fái tilfinningu fyrir því hversu víðfeðmt og margslungið menningarhugtakið er
 • þjálfist í að skoða og greina margvíslega þræði menningarinnar
 • skoði hluti frá ólíkum sjónarhornum og ræða álitamál og öndverð viðhorf í heimspeki
 • þjálfist í að koma fram og kynna tiltekin viðfangsefni í menningarsögu
 • þjálfist í að leita sér upplýsinga og meta ólíkar frumtexta, eftirheimildir og myndefni
 • kynnist fræðigreininni sagnfræði og lesi fræðigreinar sagnfræðinga
 • læri að leita sér að gagnlegum heimildum og skoði mismunandi tegundir heimilda.
       Fjallað er um upphaf siðmenningar, Grikki hina fornu og Rómverja. Á miðaldatíma eru þjóðflutningsríkin skoðuð, einnig Evrópa á síðmiðöldum og aðrir heimshlutar. Þá er farið yfir landnámstíma á Íslandi, víkingatímann, kristna trú og efling konungsvalds svo og mannlíf á Íslandi. Litið er á endurreisnartímann, siðaskipti, landafundi og daglegt líf á þessum tíma. Við reynum að svara spurningum eins hvernig lífið var í sveit og borg samhliða því að líta á stjórnarhætti og upplýsingartímann. 

Í áfanganum er farið yfir helstu atriði í íslenskri íþróttasögu. Komið er inn á helstu þætti í erlendri íþróttasögu ss. Ólympíuleika og ýmsar greinar íþrótta.Einnig er komið inn á íþróttir Grikkja, íþróttir Etrúra og íþróttir Rómverja. Fjallað er um gildi og hlutverk íþrótta í nútíma samfélagi. Komið er inn á félagslegar rannsóknir á sviði íþrótta á Íslandi, áhrif fjölmiðla á þróun íþrótta, kynjamun og íþróttaiðkun, ásamt tengingu fjármagns og auglýsinga við íþróttir. Fjallað er um stefnur í íþróttum, ss. afreksmannastefnu íþróttahreyfingarinnar og afreksmannasjóð. Vikið er að skipulagningu íþróttahreyfingarinnar og uppbyggingu hérlendis og hvernig við tengjumst heimssamtökunum.


Í áfanganum er tekin fyrir iðnaðar- og tæknisaga frá upphafi mannkyns til nútímans. Lögð verður áhersla á þær breytingar sem urðu á framleiðsluþáttum og samfélagsgerð í kjölfar iðnbyltingarinnar. Einnig verður hinni öru tæknibyltingu 20. aldar gerð góð skil og hvernig þróun í tækni og iðnaði breytti lífsháttum mannkynsins.

Fjallað er um mismunandi stíltegundir rokk-, dægur- og danstónlistar. Hugtakið dægurtónlist (popular music) er skilgreint og gerð grein fyrir því hvernig fjölprentaðar nótur, útgáfa hljómplatna, tilkoma talmynda og starfræksla útvarpsstöðva áttu þátt í að efla útbreiðslu dægurtónlistar í upphafi 20. aldar. Gerð er grein fyrir því hvernig rokk- og dægurtónlist verður smám saman til þegar alþýðu-, blús-, trúar- og sálartónlist blandast saman við hrynræna djass-, þjóðlaga-, sveita-, söngleikja- og danstónlist. Gerð er grein fyrir því hvernig danstónlist eflist og rokktónlist þyngist í kjölfar tilkomu fjölrása upptökutækni, sem leiðir síðan til þess að einföld rokktónlist og rapp spretta fram sem mótvægi við tæknina. Áhersla er lögð á helstu flytjendur, höfunda og áhrifavalda sem hafa mótað stefnuna og sett mark á þróun dægurtónlistar.